Foerfarande foer framstaellning av antibiotikumet ps-5 och salter daerav med en beta-laktamas inhiberande aktivitet

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle