Vattenoloeslig emulsionskopolymer pao en saodan kopolymer baserad komposition och foerfarande foer foertjockning av ett vatenhaltigt system med hjaelp av en saodan kopolymer

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle